-

Kontaktinformasjon

Ørland kommune

Infotorget telefon 72 51 40 00 e-post: postmottak@orland.kommune.no

Åpningstider Ørland rådhus: 09:00 – 15:00

Helsestasjon

Avdelingsleder helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Stina Skavdal  telefon 962 37 739

e-post: stina.skavdal@orland.kommune.no

Kontortid: 09:00 – 15:00

Familie og forebygging, psykisk helse og rus

Avdelingsleder Sigrun Klausen telefon 992 46 407

Ungdomslos Gunn-Kari Røhmesmo telefon 414 54 789
Barnelos Merete Nesholen telefon 477 58 599

Kontortid: 09:00 – 15:00

Politi

Telefon 02800

Legevakt

Telefon 116 117

PPT

PPT,  Ørland kommune – tlf.nr. 72 51 40 00 mellom kl. 10.00 – 14.00.

Se informasjon på Ørland kommunes nettsider for kontaktinformasjon til de ansatte i PPT.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Avdelingsleder og fysioterapeut Melanie Degen telefon 902 89 116

BTI-koordinator

Bodil Eide Moe  telefon 920 15 072  e-post: bodil.moe@orland.kommune.no   Kontortid: 09:00 – 15:00