-

Hvordan bruke veilederen

Start

Veilederen for BTI er et verktøy som skal gjøre det enkelt å handle i tråd med BTI-modellen. På første side har en full oversikt over alle nivå og trinn. Alle punktene i oversikten er interaktive og leder til utfyllende informasjon for det spesifikke punkt.

Om du har startet veilederen for første gang, er det naturlig å starte på nivå 0, trinn 1.

Hovedinnholdet finner du midt på siden

Hvert trinn skal raskt oppfattes og forstås. Her finner du en forenklet beskrivelse av hva du skal gjøre på det gjeldende nivå. Alle uthevede ord vil føra deg til ytterligere informasjon.

Er det likevel nødvendig med ytterligere informasjon, er det tilgjengelig nederst på hvert trinn i hele veilederen.

Illustrasjon Hovedinnholdet finner du midt på siden

Tilhørende skjema og verktøy finner du til høyre

Alle dokumenter og skjema som er relevante for gjeldende trinn er tilgjengelige i menyen på høyre side.

Illustrasjon Tilhørende skjema og verktøy finner du til høyre